CANVAC

VAŽNA OBAVIJEST ZA DRŽAVLJANE BOSNE I HERCEGOVINE

Novi Centar za podnošenje zahtjeva za kanadske vize se otvara u Sarajevu.

VFS Global, u sklopu ugovora dodijeljenog od strane Vlade Kanade, će Centru za podnošenje zahtjeva za kanadske vize (CVAC) pružati usluge za podnositelje zahtjeva koji žele putovati u Kanadu. Prema ugovoru, VFS Global će uspostaviti čvrstu svjetsku mrežu do 125 Centara za podnošenje zahtjeva za kanadske vize.

Ova globalna mreža CVACa će osigurati veći pristup i poboljšane administrativne usluge za podnositelje zahtjeva kroz pristup dosljednog pružanja usluga, čemu će također doprinijeti uvođenje biometrije.

VFS Global upravlja Centrom za podnošenje zahtjeva za kanadske vize  (CVAC) u Bosni i Hercegovini, kojim rukovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u Sarajevu.

CVAC  je ekskluzivni pružaoc usluga Vladi Kanade i ovlašten je prihvatiti zahtjeve za sve kategorije privremenih viza (vize za posjetitelje, studentske vize  i radne vize) i zahtjeve za izdavanje putnih isprava licima sa stalnim boravkom u Kanadi.

CVAC je ovlašten za pružanje usluga administrativne podrške, kao što je prikupljanje zahtjeva za izdavanje viza, naknade i povrat pasoša u zapečaćenim kovertama podnositeljima zahtjeva. CVAC također može pomoći u zakazivanju intervjua u ime Kanadskog ureda za vize.

Odluku o izdavanju ili odbijanju vize donose isključivo imigracijski službenici Odsjeka za državljanstvo i imigraciju Kanade (CIC), u skladu s kanadskim imigracionim viznim pravilima i smjernicama. CVAC nema ulogu ili utjecaj na ishod zahtjeva i ne nudi savjete o procjeni ishoda.

Korištenje usluga CVACa je dobrovoljno. Ove usluge se mogu dobiti i izravno iz Odsjeka za državljanstvo i imigraciju Kanade (CIC) pomoću CIC online prijava (E-Apps) sistema.

Sa novim mogućnostima koje nudi CVAC, podnositelji zahtjeva mogu imati koristi i od dodatnih usluga kao što su:

  • Prikladno locirani i lako dostupni centri za podnošenje zahtjeva za vizu
  • Duže radno vrijeme omogućuje podnositeljima zahtjeva da dođu u centar kada njima odgovara
  • Praktične i prostrane čekaonice sa modernim sadržajima
  • Profesionalno i odgovorno osoblje posvećeno obradi i prosljeđivanju zahtjeva i upita
  • Pregledna web stranica za jednostavan pristup informacijama, uključujući tip vize, zahtjeva, biometrije, važećih naknada i status podnesenog zahtjeva
  • Namjenski call centar i e-mail podrška za odgovor na upite i status podnesenog zahtjeva
  • Praćenje statusa podnesenog zahtjeva
  • Sigurno postupanje sa pasošem, dokumentima i ličnim informacijama

Za više informacija molimo posjetite http://www.vfsglobal.ca/Canada/BosniaHerzegovina

Centar za podnošenje zahtjeva za kanadske vize -  Detalji

 

Kontakt

Linija za pomoć korisnicima:

 + 387 33 211 143

 + 387 33 211 270

 

E-mail:

info.cansariom@vfshelpline.com

Web stranica:

www.vfsglobal.ca/Canada/BosniaHerzegovina

 

 

Adresa i radno vrijeme

Adresa:

Centar za predavanje zahtjeva za kanadske vize 
Međunarodna organizacija za migracije (IOM) – Bosna i Hercegovina 
Zmaja od Bosne bb
UN Common House 
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Podnošenje zahtjeva:

08:30-13:00 i 13:30 – 16:30 | ponedjeljak - četvrtak (osim praznika)
(petak: 08:30 – 14:00)

Podizanje pasoša:

14:00-16:30| ponedjeljak - četvrtak  (osim praznika)
(petak: 08:30 – 14:00 )

 

*Centar za podnošenje zahtjeva za kanadske vize će biti odgovoran samo za prijem zahtjeva u svim kategorijama privremenih viza (vize za posjetitelje, studentske i radne vize) i zahtjeve za putne isprave licima sa stalnim boravkom u Kanadi. Svi zahtjevi će se provjeravati i obrađivati ​​u Kanadskom uredu za vize u Beču, u Austriji. Rokovi za rješavanje zahtjeva za vize ovise samo o ovlaštenim uredima.

Ukratko o VFS Global 

VFS Global je najveći svjetski stručni davalac usluga za diplomatske misije i vlade diljem svijeta. S 1.060 centara za izdavanje viza (VACS) nalazi se u 91 zemlji, na pet kontinenata, do dana 30. septembra 2013. VFS Global radi u korist  diplomatskih misija 45 vlada svojih klijenata. Poslovanje VFS Globala širom svijeta je certificirano: ISO 9001:2008 za sistem upravljanja kvalitetom, ISO 27001:2005 za sistem upravljanja sigurnošću i ISO 14001:2004 za sistem upravljanja okolišem.Tvrtka je uspješno obradila 69,93 miliona zahtjeva za vize od svog osnivanja u 2001.

Media kontakt: communications@vfsglobal.com