The first Community Dialogue was held with youth in Zvornik

Date Publish: 
Tuesday, January 9, 2018

 

First Community Dialogue, an activity within the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", was held with youth in Zvornik. The youth had the opportunity to talk about problems in their community and propose solutions. Five projects have been proposed to improve and enrich content for youth in this municipality, namely 1) "Day Care Center for Children", 2) "Corner for Socializing and Education", 3) "Moving Cinema" 4) "The Android programming Section" and 5) "Basketball court", and the first two proposals are selected for further activities. These activities implemented by IOM are supported by the USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo, and the Embassy of the Republic of Italy in BiH.

*******

Prvi Dijalog s mladima, dio projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", održan je s mladima iz Zvornika. Oni su dobili priliku da razgovaraju o problemima u njihovoj zajednici i da predlože rješenja. Predloženo je pet projekata koji bi trebalo da unaprijede i obogate sadržaje za mlade u ovoj opštini, a to su 1) "Dnevni centar za djecu", 2) "Kutak za druženje i edukaciju", 3) "Pokretno kino", 4) "Sekcija android programiranja" i 5) "Teren za košarku", a za dalje aktivnosti odabrana su prva dva prijedloga. Ove aktivnosti sprovodi IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.