JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VANJSKOM I UNUTRAŠNJEM UREĐENJU OBJEKTA ĐAČKOG DOMA BORIĆI

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VANJSKOM I UNUTRAŠNJEM UREĐENJU OBJEKTA ĐAČKOG DOMA BORIĆI
 
Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve potencijalne ponuđače za dostavljanje ponuda za izvođenje građevinskih radova na vanjskom i unutrašnjem uređenju objekta đačkog doma Borići u Bihaću
 
Kao uslov za podnošenje ponude, potrebno je da zainteresirani ponuđači ispunjavaju uslove građevinske licence minimum B kategorije, te da su u zadnjih tri godine već radili na sličnom projektu.
Javni poziv se sastoji od dva LOT -a:
LOT 1) Unutrašnji i vanjski građevinski radovi objekta đačkog doma Borići, Bihać
LOT 2) Kanalizacioni radovi objekta đačkog doma Borići, Bihać
 
U slučaju sticanja i posjedovanja navedenih uslova za učešće u pozivu za dostavljanje ponuda, potencijalni ponuđači mogu obići teren đačkog doma Borići, Bihać u ponedjeljak, 17.09.2018 godine od 13:00 – 15:00 časova.
Svi zainteresovani ponuđači mogu poslati svoje ponude za bilo koji od navedenih LOT-ova.
 
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je utorak, 25.09.2018. godine u 12h, primljeno na protokolu Međunarodne Organizacije za Migracije (IOM) na adresi Zmaja od Bosne bb, UN Common House, 71 000 Sarajevo.
Za sve dodatne informacije kontakt email je: sjjproc@iom.int
 
Closing Date: 
Tuesday, September 25, 2018
English