JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - Nabavka i isporuka 900 metalnih kreveta na sprat sa madracima

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - Nabavka i isporuka 900 metalnih kreveta na sprat sa madracima

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoju ponudu za nabavku i isporuku 600 x metalnih kreveta na sprat sa madracima za LOT 1 i 300 x metalnih kreveta na sprat sa madracima za LOT 2 prema specifikacijama koje navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, tehničke specifikacije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

NASLOV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka 600 metalnih kreveta na sprat sa madracima – LOT 1

NABAVKA

10.10.2018.

22.10.2018.

Nabavka i isporuka 300 metalnih kreveta na sprat sa madracima – LOT 2

NABAVKA

10.10.2018.

22.10.2018.

 

Kreveti i madraci se nabavljaju za potrebe migranata koji su smješteni u Bihaću.

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

Rok za dostavljanje ponude je ponedjeljak 22. oktobar 2018. godine do 14:00h poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, dok ponuda treba da bude validna 60 dana nakon podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima, tehničke specifikacije i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese sjjproc@iom.int

Napomena: Molimo Vas da pažljivo prođete kroz Opšte instrukcije dobavljačima kako bih Vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz dokumentaciju dostavite i CD sa elektronskom kopijom Vaše ponude.
 
Closing Date: 
Monday, October 22, 2018
English